Thursday, May 01, 2008

Gricean Maxims and Politeness

Hello Everybody,

We have studied Gricean Maxims and Politeness Strategies this week. Here's your assignment of the week.

1. Note down all the "Speech Events" you have experienced during the week, (from wednesday to wednesday let's say, or etc.)
2. a)Analyze your own speech contributions according to Grice's Maxims. (if you are behaving according to the maxims or you violate them, and what are the concequences, choose to write about at least 5 conversations to examplify)
b) In what kind of situations are you more polite, and why do you think this is so? (situation names and reasons, at least 4 examples, please.)

3. You have 2 weeks to complete this work.

I hope you enjoy it while doing,

Tuncer Can

242 comments:

1 – 200 of 242   Newer›   Newest»
Anonymous said...

1)
İrem: Sabah kahvaltı yapalım,domates aldım.
Bahar:Başım çok ağrıyor.
Safiye:Işığı kapatır mısınız?
-In this example all of the speakers talk about their own wishes oe problems they are not
aware of what the other says so here we are not behaving according to MAXIM OF RELEVANCE.At the end of this conversation there is no interaction between the speakers.

2) Me: Baba nasılsın?
Dad:İyiyim kızım sen?Bir ihtiyacın var mı?
Me:Yok
Dad:Tamam,kib
Me:Sende. Or
Vodafone Advertisement
-Siz kardeşsiniz evlenemezsiniz.
-Skandal!
-In these examples all of the speakers convey their message with short expressions and in a very clear way so we are obeying the rules in terms of QUANTITY MAXIM.It is also economical.

3)Bahar:Şey bu sabah saçını düzleştirecek misin?
İrem:Yok zamanım yok böyle gitcem
Bahar:Hıı.Benim de saçım çok kötü görünüyor,napsam ki?
İrem:Yoo o kadar da değil.
Bahar:Şey,saçımımı düzleştirsem ama makinem yanımda değil ki,geçen gün seninkiyle
yapmıştım çok güzel olmuştu.
İrem:Ha öyle desene,benimkini kullanabilirsin.
-In this example ,I reached my aim but I made a lot of unnecessary contributions,I was not clear so here I am violating the MAXIM OF MANNER.

4)D:Yaklaşımlardan 45 aldım ya.
B:Hadi canım sen o kadar düşük almazsın,85 mi aldın?
D:Ya hayır,Git bak okula,panoda sılı 45 işte.
-In this example there is an evidence that his point is 45 and here we obey the rules of QUALITY MAXIM.As a consequence he makes me believe that he took 45.

5)Elif:Abi bu epals işini napcaz ya?
Bahar:Ne bileyim ya,ben hot potatoes a baktım,örnek hazırlıcam.
Emine:Bende Podcast a baktım indirdim bi kaç tane hatta kendimizide yapabiliriz.
Cemre:Aa çok iyi fikir.
Elif: iyi madem ben epalse b daha bakayım da halledelim şu sunumu,çok az kaldı.
Bahar:Yaparız ya,genel bilgimiz var ya.
Emine:Evet en azından bişeyler biliyoruz,çok iyi olcak inşallah.
-In this examples,the speakers are talking on a topic about which they all have information,they support each other.There is a COOPERATION IN THIS CONVERSATION.
6)B:Ayşe hastaymış ya.
D:Akşam Alinin nişanı vardı,annem kızı hiç beğenmemiş.
B:Ablası aradı,hastalığını taktım kafama hiç uyuyamadım.
-In this example there is no relevance between B and D.B is speaking on her own and D is mentioning another thing.In the end,There is no communication and no understanding of each other.Here,we are not behaving according to MAXIM OF RELEVANCE.

POLITENESS
1)Begüm:Siz zaten hep beni yalnız bırakın.ne olcak abla gelsen sınava(neg.politeness)
Bahar:Bi uyutmadın sabah sabah ya.(negative politeness)
-In these conversation,the participants are my sister and me.She will attend DPY Exams and in the morning while I was sleeping,she wants me to go with her.I was angry with her and she was angry with me,as well.So we are not polite because of the real sincerety between us.

2)B:Dikkatli olmak için uyarılmayı mı bekliyorsunuz?(negative politeness)
Smb:Pardon(positive politeness)
-In this example,I was waiting for ship in Eminönü,there was a boy behind me and while he was turning around himself,he disturbed me for five times.At the end I was really angry and I was not polite but he was polite because the problem was with him,I am a girl he had to behave in a polite way.
3)B:Aaa jelibonlar ne güzel görünüyor.(off-record)
D:Alalım hadi.
-In Marmara University’s spring festival,D is my close friend but I did not want to Say let’s buy because I was a guest there but D understood and we bought.

4)on the phone
Bahar:Nasılsın Dilaycım?
Dilay:İyiyim canım sen?
Bahar:iyi sayılır ya amcamlar yarın hastaneye gideceklermiş de onlar pek bilmiyolar sizin arasını yarın sen hastanedeysen yardımcı olabilir misin acaba?
Dilay:tabi Baharcım ne demek lafı mı olur ee neler yapıyorsun?
(positive politeness)
-In this situation,Dilay is one of my best friends,she is studying medicine and I want sth from her on the phone so I am polite and maybe if this conversation is carried out face to face,I will not probably be so polite like this.

In general I am more polite when I am in my good mod and of course my politeness strategy changes according to the person I am in in interaction.e.g in dormitory with the manager I am so polite but to my sister I am not polite.I think my politeness strategies are changing according to the situation,place,person and my mood.

3231060019

Anonymous said...

a)
*Fikret:Birincisi sen Ali Sami Yen de yener dedin alt oldun,ikincisi ise Pazar gunu guzel bir gun senin dogum gunun 45 yas�na bas�yosun,2.s� Galatasaray sampiyo oldu N harfini de Sivastan alacak.Yani diyorum ki al gulum ver gulum Other Speaker:Yani al tekke ver k�lah,yani bir puan Galatasaray�� N ye Sivas�� �ampiyonlar ligine g�t�r�r,Fener bu kafayla nereye gider bilemem.Ayr�ca Fikret ben sana bir ara te�ekk�r ederim ama �u 45 i i�in i�ine sokmasayd�n daha bi g�zel olacakt�.
Fikret:Takma kafana biz seni biliyoruz ,daha �ok gen�sin.(from tv8 1 day before the match)
(Cooperation in Conversation; speakers communicate each other in the same way and they have no difficulty in understanding each other their messages are clear and also we can see the politeness at the beginning)


*Speaker A: Abi hangi tak�m� tutars�n bu durumda?
Speaker B:Abi ne tak�m� tutacam ben bal�k tutar�m tak�m tutmam.
Speaker A:h�mm �yle mii?
Speaker B:Hem insanlar biliyo hangi tak�m� tuttu�umuzu.Ayr�ca Sivas a g�l� �yle atamazs�n ligde en az gol yiyen tak�m.H� bide bak bal� �yle yerde tutamazs�n erken saatte Galata da yerini alman gerekiyo
(Conversational Implicature.Speaker starts with a topic and continues with different topic and there is not a clear respond to the question)

*Ali:Nas�ls�n? �yi misin bakal�m?
Veli: ehh i�te nas�l olsun �yle b�yle idare ediyoruz
Ali:Daha daha ne haber?
Veli:iyilik sa�l�k
Ali :yazd�n yaz� yay�mland� m�Veli:Sence �ampiyon kim olur.FB s�y�r�r m� bu i�i...ama adamlara da yaz�k be abi.
(Maxim of Relevance and also Quantity Maxim:neither too little nor too much and he Express himself in a economic way)


*M�teri:�urdan 3 kilo fasulye versene
Pazarc� :tamam abla
M�teri :ya oglum 3 tane daha koyversene ya ne olacak sanki
Pazarc� :teyze 3 fasulye eder aksama kadar 30 kg oda eder 15 kilo pirin�.Sonra biz ne yicez bizimkide can evdekilerde k�pek yavrusu de�ilki.
M�teri:tamam 2 kiloda domates versehee.
Pazarc�teyze bak patl�canda �ok ii vereim mi
M�teri:param yok param
Pazarc�sizde olmazsa biz bo�azdan atlayal�m o zaman.
(Quality Maxim:Being truthful even if they speak and uses different style they understand each other and give messages)*Erman Hoca:Hi�bir tak�m durduk yere ku� ismini almaz,Bale tak�m� gibi (FB)
�ansal :Erman hocam ama ligi18 ma�la bitirme rekoru BJK nin
Yorumcu:Yok hocam �imdi o ��yle Cihat Arman, m�kemmel kurtar�lar�yla U�an Kaleci unvan�n� ald�. Sar�-Lacivertli forma alt�nda 308 kez sahaya �kt�. Giydi�i sar� forma sebebiyle Fenerbah�e'nin kanarya sembol�n� almas�n� sa�lad�.
Erman hoca :�yle mi yaa abi sende her seyi biliverme yaa �imdi ben sana �evler D�ranteyi sorsam onuda bilir misin
�ansal :�imdi Gs ye bi parantez a�ay�m bundan 2 sene �ncede saat 20,45 diye bast�ra bast�ra s�ylemi�lerdi
Erman hoca: Ama �imdi 2 ma� daha olsayd� ama olmad� Bjk yinede a�am�yodu yani
Yorumcu:Uzun s�redir reklam vermedi�imiz i�in �imdi k�sa bi ara vermemiz gerekiyor hocam,
Erman hoca:Ya ne olacak senin mal�n m� reklam� oluyo yoksa anla�t�n m� he�
(maxim of relevance:all speakers talk about different topics but all the same they succed communicating)

*Se�kin Hoca: ooo Mehmet ali hocam nas�ls�n�z yaa?
M.Ali Hoca:iyiyim ya dalga sesini dinliyorum
Se�kin Hoca:Hocam sizin doktora teziniz ne durumda nas�l gidiyor?
M.Ali Hoca:ya se�kin diyorum ki bizimkiler neden zaman�nda �u K�rfezin kenar�ndan bi arsa kapatmam�lar baksana bi taraf Kar��yaka bi taraf bostanl�.
Se�kin H:evet evet �yle
M.Ali :ya ama helal olsun son zamanlarda g�zel bak�m yapm�lar k�rfeze biz �rgenciyken kayal�kt�.ya bu arada sen ne diyordun az �nce�Tez mi?Ehh i�te sen kadar beceremesekte yap�yoruz bir �eyler
Seckin H:yok hocam estagfurullah..
(maxim of Relevance:in the example above at the beginnig there is no relevance two speakers are talking about different topic but at the end there is a move to POLITENESS one of the speaker made himself inferior to the other and make him superior.


*From a cartoon at the time of Epidemi Ku� gribi.
A calf says to a bird:Sabret ku�um bana da deli diyorlard�.
Even there is one sentence the reader or listener can understand the rest of the topic and have some figures in their mind as in the example above.When we see this cartoon I am sure all of us can associate this calf with the time of deli dana epidemi.In short,all context even one fullstop (.)have a meaning to anyone and imply changes according to context

*I also want to add here some example from cartoons thinking that communication is not only composed of verbal language but also written language ,when I first see them I enjoy very much and find meaning in it so I write some of them below maybe I am not right in classifying them into groups so I am sorry for it.

Written on a paper in WC: nas�l bulmak istiyorsan�z �yle b�rak�n
adam : (criying) bilmiyorumm ben ne istedi�imi bilmiyorum
*maxim of manner and conversational implicature

D�nerci: buyurun yar�m m� �eyrek mi?
inek :yoo, hay�r bi fatiha okuyup gidecem
*maxim of relevance:both speaker have different aims.

��tas �ifli�i hayvan kaynaklar�nek : efendim Oxford �ifli�inde 4 sene otlad�m ayr�ca�
Director : hmmm pazartesi gelin bi deneyelim sizi
*conversational Implicature:there is a hidden meaning in the word �Oxford�

Wife :Kand�rd�n beni al�ak adam!Ansiklopedide g�vercinlerin tek e�li oldugu yaz�yordu
Husband:Hayret bi�i ya ben mi yazd�m.
*maxim of manner:there is no obscurity everything is clear

Driver:Firene gerek yok nas�l olsa �imdi ko�ar
Pedestrian:Ko�maya gerek yok nas�l olsa �imdi frene basar.
*Above there is not cooperation in conversation


***FINALLY some how we can communicate each other to provide our needs while doing this we never think about the rules of maxim or other without thinking anything we talk but never we do wrong thing while talking we have such a concentration that while talking at the same time our bodies speak without words.So in real life none of us,I think,obey or pay attention to rules of maxim and we can succeed negotiation in a healthy way.some times without being consc�ous obey the rules and sometimes we don t take care about rules and violate them.


b)
1.While meeting or speaking with foreigner we use more polite language.
2.at the birthday party
-saying sana lay�k de�il ama(while giving the present)positive politeness
-ayy ne gere�i vard�. Positive politeness
3.From a cartoon:a calf says to cow
-Sen beni iflas m� ettirecen kad�n o toynaklara oje mi yeti�ir? Negative politeness
4.I think saying �ANNE� to our mothers is itself a declaration of positive politeness in our culture because what we have today is provided thanks to our mothers.
Lastly I want to add that degree of politeness changes accoding to mood situations,people,places,age,gender,etc..We use different kind of style for each�.I dont want to give example fort his I am sure there will be lots of example similar to which I intent to write so I don t write those.

32310600 81

Anonymous said...

a)
*Fikret:Birincisi sen Ali Sami Yen de yener dedin alt oldun,ikincisi ise Pazar gunu guzel bir gun senin dogum gunun 45 yasina basiyosun, 3.su Galatasaray sampiyo oldu N harfini de Sivastan alacak.Yani diyorum ki al gulum ver gulum
Other Speaker:Yani al tekke ver kulah,yani bir puan Galatasarayi N ye Sivasi sampiyonlar ligine goturur,Fener bu kafayla nereye gider bilemem.Ayrica Fikret ben sana bir ara tesekkur ederim ama su 45 i isin icine sokmasaydin daha bi guzel olacakti.
Fikret:Takma kafana biz seni biliyoruz ,daha cok gencsin.(from tv8 1 day before the match)
(Cooperation in Conversation; speakers communicate each other in the same way and they have no difficulty in understanding each other their messages are clear and also we can see the politeness at the beginning)


*Speaker A: Abi hangi takimi tutarsin bu durumda?
Speaker B:Abi ne takimi tutacam ben balik tutarim takim tutmam.
Speaker A:himm oyle mii?
Speaker B:Hem insanlar biliyo hangi takimi tuttugumuzu.Ayrica Sivas a golu oyle atamazsin ligde en az gol yiyen takim.Hii bide bak baligi oyle yerde tutamazsin erken saatte Galata da yerini alman gerekiyo
(Conversational Implicature.Speaker starts with a topic and continues with different topic and there is not a clear respond to the question)

*Ali:Nasilsin? iyi misin bakalim?
Veli: ehh iste nasil olsun oyle boyle idare ediyoruz
Ali:Daha daha ne haber?
Veli:iyilik saglik
Ali :yazdigin yazi yayimlandi mi?
Veli:Sence sampiyon kim olur.FB siyirir mi bu isi...ama adamlara da yazik be abi.
(Maxim of Relevance and also Quantity Maxim:neither too little nor too much and he Express himself in an economic way)


*Musteri:surdan 3 kilo fasulye versene
Pazarci :tamam abla
Musteri :ya oglum 3 tane daha koyversene ya ne olacak sanki
Pazarci :teyze 3 fasulye eder aksama kadar 30 kg oda eder 15 kilo pirinc.Sonra biz ne yicez bizimkide can evdekilerde kopek yavrusu degilki.
Musteri:tamam 2 kiloda domates versehee.
Pazarci:teyze bak patlicanda cok ii vereim mi
Musteri:param yok param
Pazarci:sizde olmazsa biz bogazdan atlayalim o zaman.
(Quality Maxim:Being truthful even if they speak and uses different style they understand each other and give messages)


*Erman Hoca:Hicbir takim durduk yere kus ismini almaz,Bale takimi gibi (FB)
Sansal :Erman hocam ama ligi18 macla bitirme rekoru BJK nin
Yorumcu:Yok hocam simdi o soyle Cihat Arman, mukemmel kurtarislariyla Ucan Kaleci unvanini aldi Sari-Lacivertli forma altinda 308 kez sahaya cikti. Giydigi sari forma sebebiyle Fenerbahce'nin kanarya sembolunu almasini sagladi.
Erman hoca :oyle mi yaa abi sende her seyi biliverme yaa simdi ben sana Sevlery Doranteyi sorsam onuda bilir misin
Sansal :Simdi Gs ye bi parantez acayim bundan 2 sene oncede saat 20,45 diye bastira bastira soylemislerdi
Erman hoca: Ama simdi 2 mac daha olsaydi ama olmadi Bjk yinede asamiyodu yani
Yorumcu:Uzun suredir reklam vermedigimiz icin simdi kisa bi ara vermemiz gerekiyor hocam,
Erman hoca:Ya ne olacak senin malin mi reklami oluyo yoksa anlastin mi he.
(maxim of relevance:all speakers talk about different topics but all the same they succed communicating)

*Seckin Hoca: ooo Mehmet ali hocam nasilsiniz yaa?
M.Ali Hoca:iyiyim ya dalga sesini dinliyorum
Seckin Hoca:Hocam sizin doktora teziniz ne durumda nasil gidiyor?
M.Ali Hoca:ya seckin diyorum ki bizimkiler neden zamaninda su Korfezin kenarindan bi arsa kapatmamislar baksana bi taraf Karsiyaka bi taraf bostanli.
Seckin H:evet evet oyle
M.Ali :ya ama helal olsun son zamanlarda guzel bakim yapmislar korfeze biz ogenciyken kayalikti.ya bu arada sen ne diyordun az once.Tez mi?Ehh iste sen kadar beceremesekte yapiyoruz bir seyler
Seckin H:yok hocam estagfurullah..
(maxim of Relevance:in the example above at the beginnig there is no relevance two speakers are talking about different topic but at the end there is a move to POLITENESS one of the speaker made himself inferior to the other and make him superior.


*From a cartoon at the time of Epidemi Kus gribi.
A calf says to a bird:Sabret kusum bana da deli diyorlardi.
Even there is one sentence the reader or listener can understand the rest of the topic and have some figures in their mind as in the example above.When we see this cartoon I am sure all of us can associate this calf with the time of deli dana epidemi.In short,all context even one fullstop (.)have a meaning to anyone and imply changes according to context

*I also want to add here some example from cartoons thinking that communication is not only composed of verbal language but also written language ,when I first see them I enjoy very much and find meaning in it so I write some of them below maybe I am not right in classifying them into groups so I am sorry for it.

Written on a paper in WC: nasil bulmak istiyorsaniz oyle birakin
adam : (criying) bilmiyorumm ben ne istedigimi bilmiyorum
*maxim of manner and conversational implicature

Donerci: buyurun yarim mi? ceyrek mi?
inek :yoo, hayir bi fatiha okuyup gidecem
*maxim of relevance:both speaker have different aims.

Sutas Cifligi hayvan kaynaklari
inek : efendim Oxford cifliginde 4 sene otladim ayrica.
Director : hmmm pazartesi gelin bi deneyelim sizi
*conversational Implicature:there is a hidden meaning in the word Oxford

Wife :Kandirdin beni alcak adam!Ansiklopedide guvercinlerin tek esli oldugu yaziyordu
Husband:Hayret bisi ya ben mi yazdim.
*maxim of manner:there is no obscurity everything is clear

Driver:Firene gerek yok nasil olsa simdi kosar
Pedestrian:Kosmaya gerek yok nasil olsa simdi frene basar.
*Above there is not cooperation in conversation


***FINALLY some how we can communicate each other to provide our needs while doing this we never think about the rules of maxim or other without thinking anything we talk but never we do wrong thing while talking we have such a concentration that while talking at the same time our bodies speak without words.So in real life none of us,I think,obey or pay attention to rules of maxim and we can succeed negotiation in a healthy way.some times without being conscious obey the rules and sometimes we don t take care about rules and violate them.


b)
1.While meeting or speaking with foreigner we use more polite language.
2.at the birthday party
-saying sana layik degil ama(while giving the present)positive politeness
-ayy ne geregi vardi. Positive politeness
3.From a cartoon:a calf says to cow
-Sen beni iflas mi ettirecen kadin o toynaklara oje mi yetisir? Negative politeness
4.I think saying ANNE to our mothers is itself a declaration of positive politeness in our culture because what we have today is provided thanks to our mothers.
Lastly I want to add that degree of politeness changes accoding to mood situations,people,places,age,gender,etc..We use different kind of style for each.I dont want to give example fort his I am sure there will be lots of example similar to which I intent to write so I don t write those.

32310600 81

Anonymous said...

3231060009
a.yemek varmı?(opennıng)
b.ewt yaaa bende cok acıktım(problem ıdentıfıcatıon)
a.sen yemedınmı daha?(topıc extensıon)
b.yooo...aslında erındım.hadı kalkda atıstıralım(problem solutıon)


there are maxım of ımplıcature;that means ı am hungry,maxım of truthfullness,maxım of quantıty;ther ıs clear problem statement.

ıt ıs accordıng to maxıms theory.as a result of thıs ı can look at the conversatıon wıth a dıfferent poınt of vıew.

ın hıerarchıcal sıtuatıons,ı am more polıte because ı have to.for ınstance,ıf ı talk wıth my teacher ,ı have to be polıte ıf ı do not, ı am seen as rude.because we are wearıng dıferrent faces.for ınstance ;

s; sorry sır.could you please look for my thıs questıon?
t; ok.let`s see.

s; heyy...look at my thıs questıon
t; what are yoou sayıng hmmm?how rude you are?ı wıll take you to the manager.

Anonymous said...

A:Let s go to the concert of emre aydın on monday
b:it s a good idea,
C:when does it start and finish,can we return back dormitory in time?
d:If it finishes late,we can go to our house?can we?
a:yes,then we can go to the concert.
B:ok,we can say that we will be in concert on monday.
c:OLEYY,I am looking for it.
d:then,no problem.

ın this conversation,we behave according to relevance of the maxim,so we arranged the concert.

Mum:Help me please,
child:No,ı cant wash dishes,ı have a lot of homework.
mum:If you finish your homework,you can go out.
child:thanks mum,ı want to watch tv.
mum:no,your father will come.
this conversation includes unnecessary information,so this conversation doesn t reach its aim,That's,they don t behave according to maxim of quality.


a:2 kilo domates
B:başka bi isteğiniz?
a:teşekkürler,şimdilk bu kadar.
b:iyi günler
they behave according to the maxim of quantity,Although they use short sentences,they still communicate.

Girl:Ben artık bu ilişkiyi yürütemiyorum.
Boy:ama hani sen benle çok mutluydun
Girl:evet ama artık mutlu olamıyorum.
Boy:madem durum böyle bitsin o zaman
Girl:bencede en doğrusu bu.
Boy:peki nasıl istersen.
(maxim of manner)

a:maça gitcekmiyiz abi bu akşam
B:ne macı abi ya
a:ya haberin yok mu bizim çocukların maçı
B:ha bu akşammıydı o,ya bu akşam bizim çocukları sinemaya götürmeye sözverdim
a:neyse başka zaman o zaman
B:malesef...
(maxim of manner)

POLITENESS
husband:hanım kapıya baksana
wife:geldim geldim patladınmı
husband:kimmiş o
wife:gel de bi bak kimmiş,Ali Beyler gelmiş
husband:oo ne güsel süpriz bu böyle..hoşgeldiniz efendim buyurun buyurun
wife:hoşgeldiniz ali bey
ali bey:sağolun hoşbulduk
Husband:hanım bize hemen sıcacık 2 çay koyabilrmisin?
wife:hemen koyuyorum bey.as you see in the conversation,people and situation have a great effect on how to speak to each other.As a result,we can conclude that politeness depends on people in conversation and situation in which we are involved..

(3231060082)

Anonymous said...

A:Are you taking notes now?
B:Yes I am.
A:What are you taking notes about?
B:I am taking notes about history of my town.
A:Why are you taking notes?
B:Because ı want to get information about it.
This conversation is about the relevance of the maxim.
A:Anne ben evlenmek istiyorum.
B:Kızım ne eğlenmesi bu saatte?
A:Anne evlenmek!!!!!!!!!
B:Evet eğlenmek,olmaz ama yarına söz.
A:Üffff tamam yaaa
This conversation is complex,so it is irrelevant from each other.It doesn't behave according to maxim of qualityA:Anne eve geç gelebilirmiyim?
B:Hayır kızım.
A:Tamam anne.
B:Görüşürüz.
It is used short sentences,but it is suitable for the maxim of quality.

POSİTİVE POLİTENESS
A:Canım ya nasılsın?Uzun zamandır yoksun.
B:Ay canım sorma yaaa,çok yoğunum kaç gündür.
A:Bir gün gelde oturalım.
B:Canım çok sevinirim,geleceğim zaman ararım,ok?
A:Tamam güzelim çok öpüyorum seni kendine iyi bak.
B:Tamam sende,byyy.


A:Kızlar bugün bebek yapalım mı?
B:Yaa boşver napıcazki?
A:Ee gezeriz sahil falan yaa.
B:Ya aslında müsaitim ama...
A:Aması ne?
B:Şey...boşver ya param yokki.
A:Ya öyle desene,sorun değil bende var.
B:Ok,let's go.
It is not clear so here I am violating the maxim of manner.


3231060085 :)

Anonymous said...

1)a:bu akşam bize geliyor musun?
b:hayır canım ödevim var
a:tamam,kib görüşürüz
b:görşrz(QUANTITY MAXIM)

2)Y:dondurma mı alsam acaba
d:ah be 3 numarayı açtırsaydı keşke
y:gidip almak zor gelio
d:aa bak sanki duydu 3 numarayı açtirio(not in the way of MAXIM OF RELEVANCE)

3)D:biraz yürüsem mi canım sıkılıo
b:git değişiklik olur
d:merkezefendide park varya oraya giderim
b:he evet çok güzel orası spor aletleri falanda var
d:ama ıssız
b:yoo güvenlik koymuşlar biz gittk geçende bir sürüde insan vardı
d:olsun yinede yalnız olmaz
B:ii bnde geliim(MAXIM OF MANNER)

4)y:senn eşortman bana olursa giyeyim mi?
b:bnce olur giy(maxim quantity)

5)n:çöp kovası dolmuş ağzına kadar kokar bu sabaha kadar
m:ee git at o zaman
n:aa bn ne atıcam be git sn at(maxim of manner)

6)p:duymuyo musun kardeşim kadın bas bas bağırıyo kapı önünde beklemeyin diye(negative politeness)
p2:nerde beklicem yer mi var söylemesi kolay gelsin de kendisi beklemesin

7)a:nasılsın canım annenler ev bulabilmişlr mi?
b:iim canım sağol bulmuşlar
a:hiç yardımcı olamadık ya bi sorun çıkarsa gelsinler
b:yok zaten bulamasalar gelirlerdi bn de ödev yapiorum çok sıkıldım
a:ne zaman taşıncaklar kolay gelsin sana(conversational implicature)

8)b:Sibel hanım yeliz iznini uzatabilr miyim diye sordu
s:al kağıdını getir(maxim quantity,politeness)

9)b:vurma şu masaya tv izliorum görmüo musun(negative politeness)
y:bn vurunca göremio musun
b:şimdi bi vurcam sn göremiceksin(not polite):)
*20*

Anonymous said...

selma:ya bu hocalar sınavları nıe okumuolar ya?
reyhan:evet ya bu hafta baya uzun ve sıkıcı gectı bı an once bıtse de okul gıtsek evlerımıze:(
(it doesn't fit maxim of relevance.because while selma is talking about exam results,reyhan is talking about how long the week has passed)

me:hocam eğer bi mahsuru yoksa ve musaitseniz sınav kagıdıma bakabılır miyim ?(positive politeness)
tuncer hoca:tabii ki bakabilirsin dersten sonra gel beraber bakalım.

(it is according to the maxim of manner.he is higher status than me hierarcically,so ı can't say tuncer efendiii bnm sınav kagıtlarına bakalım bı!ıf ı say so then....:))

emine:kılzar akşama ne istionuz ne
napayım?
me:patlıcan musakka,mercımek corbası,salata.
emine:tamam bekleyın bırazdan hazır olur.
(it is according to the quantity maxim.we talk little but we deal with each other)

me:ya kızlar az sessiz olun ya körmüsünüz uyumaya calısıorum burda.(negative politeness)
meral(she is my dormitory friend):kızım sen de tavuk gibi erkenden yatıosun bizi ilgilendirmez kalk!)
me:ne kadar düşüncesizsiniz....

(it is according to the maxim of manner ı can't speak to my father in this way because we are equal status ı can speak to my friends so.)

finally we change our speach according to the situation and people.

3231060052 sinem şenliler

Anonymous said...

1)X:Hoşgeldin
me:hoşbulduk[greeting)
X:Bugün kaç dersin vardı?(openning)
me:iki
X: ÇOK mu yorgunsun?(problem statement)
X:biraz uzan istersen (advice negotiation)
me:haklısın ya biraz dinlenmiş olurum.(advice acceptance)
X:Tamam o zaman hadi grş(closing)

In this dialogue,I used quantity maxim for instance 'iki'with maxim of relevance.

2)me:ALO(greeting)
ÇİĞDEM:Napiosun canım?
me:çiğdem sen misin?(openning)
çiğdem:aşkolsun ya numaramı da mı sildin?(agreeing)
me:yok canım ya şaşırdım bi an.Sen beni aramazdın?(topic introduction)
çiğdem:er, um,bu akşam bize gelir misin diyecektim.(topic change)
me:um,canım ya bu akşam misafirimiz var.sonra görüşsek?(deny)
çiğdem:iyi ya tamam. hadi bye bye (pre closing)
me:grs(closing)

IN this dialogue,we see quantity maxim as there are no unnecessary details and conversational implicaure when we look the sentences;'çiğdem sen misin' 'şaşırdım bir an,sen beni aramazdın'we also see maxim of quality as we spoke truthfully.

3)me:alo
my aunt:Mervem sen misin?(greeting)
me:Halam,benim,nasılsın?
my aunt:iyiyim güzelim sen?
me:bende
my aunt:abin geldi mi?(topic introduction)
me:evet dün gece geldi.(topic statement)
my aunt:hadi gözümüz aydın
me:saol halacım.Abimi çağırayım mı?(bridge)
my aunt:tamam canım grş(pre closing)
me:grş halacım.(closing)

In this dialogue politeness is prominent,we also see quality and relevance maxims as there are no irrelevant or unnecessary words.There is also quantity maxim as all sayings are true.There
is also cooperation,'abimi çağırayım mı?''tamam canım,grs'

4)X:Buyurun arkadaşlar hoşgeldiniz.(greeting)
me:kolay gelsin.
X:ne alırdınız?(openning)
me:Ne yesek?(topic introduction)
çiğdem:bence pide yiyelim(topic statement)
me:neli?
ç:mantarlı.
me:evet bencede.Biz iki mantarlı pide alabilir miyiz?
X:Tabi siz geçin ben gönderirim.(pre closing)
ç:saolun.(closing)

In this dialogue,we see cooperation basically,as we decide on something together,with maxims of relevance and quantitiy.

I will be more polite in some situations like denying someone or inviting.I will also more polite when I'am speaking with older people and high ranked peolpe.

3231060042

Anonymous said...

Relevance of the Maxims:
A:''Yaprak Dökümü''nü izliyormusun?
B:Hımm,izlediğim tek dizi diyebilirim. Biraz abartılı ama yinede gerçekten güzel bir dizi.
A:Ay evet ya çok heyecanlı hiçbir bölümünü kaçırmıyorum.
B:Ben öyle pek takip etmiyorum; yani işim yoksa izliyom.
A:O dizi benim için nerdeyse bütün işlerden daha önemli.Onu izlerken kendimi bayağı kaptırıyorum.
B:VAYŞ be o kadar bağlısın yani.
A:hı hı.

Quantity
Cemre:Yarın için yapılacak birşey var mı?
Bahar:Introduction'lar teslim edilecek.UNUTMA!
Cemre:Oldu,saol.

Quality
Elif:Özlem Hocanın notunu aldınız mı?
Emine:Bırakmış mı ki...
Elif:Hı hı..
Cemre:Ne kadar?
Elif:3o krş.
Emine:Hadi gidip alalım o zaman.

Manner ( very clear friends;they say what they are thinking very directly.)
A:Hadi bea sıktın ama,anlatacaksan anlat.
B:Bi dur, amma da sabırsızsın.
C:Anlatacğın şey de öle önemli olsa bari.
A:yok ya sırf gıcıklığına merak ettirtmek için böle bekletiyoo.
C:Bence de..

Manner(without obscurity)
Öğretmen:Ödevlerin teslim tarihi 20 Mayıs.Bu tarihten sonra getirilen ödevleri kabul etmeyeceğim.Oldu mu??
öğrenciler:Tamam, öğretmenim.

POLITENESS
1) A:Pardon, sandelyeyi alabilirmiyim?(By showing chair)
B:Evet,boş,alabilirsiniz.
A:Teşekkür edirim.
In cantin,we should use polite language while communicating with somebody else we don't know.

2) Elif:Abi kantine mi?
Bahar:(only looks)
ELİf:Bana da bi kahve alsana la.
Bahar:Tamam.
We usually don't use polite language while talking with our best friends.

3)Biz:Hocam introdactionlar haftaya versek.
Dilek hoca:NEDEN??
Biz:Hocam,sunumumuz vardı,yetiştiremedik.
Dilek hoca:Peki o zaman,haftaya kesin istiyorum ama..
biz:Çok sağolun hocamm.
We must be polite to someone hierarcicaly higher than us.

4)Ben:Hoşgeldin babaanne..
Babaannem:Hoşbulduk kızım.Nasılsın?
Ben:İyiyimm babaanne.Sİz nasılsınızz??
babaannem:Biz de iyiyiz çok şükür..
When we are talking smo who is older than us we try to use polite language.

#3231060008

Anonymous said...

-at rock bar-
f: ( staring at people and listening to the singer)
unknown people: selam arkadaşlarla gelmişsinz biz de size katılabilir miyiz?
f: hayır
they: (silence and escape with a shame)
*negative politeness*


-msn-conversation-
gayane: gülsine güney afrikaya gidiomş
aida: ohha
g: millete bk. tam tam dansı ögrencek gelır ahhe
a: haha,adam arıolar yemeye orda
g: yok len cape town muş iyi orası
a: o ne leynn haha köy işte yaa
g: yamyam başkentı
a: köyye gidio hava atıo haha
g: hahahehuhe
a: yiycekler onu orda haberi ykk ...
*cooperation in conversation*


f:cnm karaoke barlara baktın mu
a: hyr bakmadn unutmuşumm
f: baktım ben.bı tane buldum.6da baslıyomus karaoke haftaıcı.hafta ıcı en az 10 kısı olcak..kısı bası 25 lıra.bı ıckı bedava:D.
a: nee!!? çk pahalı nere ora paris mii? gerçi nişantaşi parsten de pahalıdır
f: hehe evet ucuz bı yer bulamadım.
a: ya karaoke olmazsa zorlamaya gerekk yk.başka bişi yaparz
f: bılmem kı
a: yani ztnn nerdeyse tümü akşam oluo onada ben gelemem siz gidersenz o başka tabi....
*maxim of relevance*

a: ya birinci gün diskoya gittik ya 4 te yattık yarn kalkamayız rafting için. suda boğuluruz uykulu uykulu
b: evet ya haklısın
a: yarın tarihi yerleri gezeriz denize giderz akşam burda müzik vr ztn coşarız 3. günde yat turu
b: yani daha ne olsun
*maxim of relevance*

a: hocam bişi rica edebilir miyim?
ben ikinci yarı gelemeyeceğim acaba yoklamayı 1. yarı yapar mısınız
b: neden gelemiorsun?
a: gezi var hocam ona hazırlanmam gerek
b: tamam o zmn
a: sağolun hocam
*quality maxim*


f: ben biraz daha bal alacağım.
b: kçk kaseyide götür.
a: yok ya ne gerek var vardır orda
e: bi gidiomş kaseler bitmiş.
(f goes to take some honey and comes back )
a: emine ne şom ağızlıymışsın ya
f: neyse ya ztn vazgeçmiştimm
e: aida hep senn yüzünden
a: ya feyzacm benden alablrsin ben yemedm
b: benden de alablrsin
f: yok saolun vazgeçtim
a: peynir istersen de alablrsin
f: yok hayır
b: bendende alabilrsin (tries to give the cheese to her)
f: yok yok saol
g: ilgi göstermeyin şuna yaa....
*maxim of manner*

-while coming back to istanbul by bus-ı was sleeping.
f: uyandın mı canımm
e: ayy uyanmışş iyi uyudun muuu
f: günayyydıınnn
e: günaydınnn aydaacıkkk
a: duyanda 10 yaşında çocuk uyandı sancak
e&f: hahahhhe
*quality maxim*

-in the context capital letters are related with background-
f: aida çekermisn resmimizi
a: çekeyim E & F yi (photo-flash)
f: ne ? ne ?(confused & pose with confused face)
*conversational implicature*-taking photos at the beach-
a: şu taşa otur orda çekçem seni
e: oo süper
a: şimdi beni çek şu çiçeğin önünde
f: benide manzaraya karşı çek
a: dur gayane yoga pozisyonuna geçmiş onu çekem
e: makinenn hafızası dolmasın (the owner of the camera)
g: ??!!??
*conversational implicature*

Briefly we are talking according to the situation. but ıf we dont know how and where to speak we wont be able to have a good relationship with others and wont get a place in a society.

3231060066

Anonymous said...

A: Canım ya cok kötüyüm. Boynum cok fena agrıyor.
B: bu hafta amma gezdim hee. Her gün gec geliyorum eve.
A: Bunun benim söylediğimle ne ilgisi ne var canım???
B: Yarın eve erken geleyim bari! Özledim resmen evde oturmayı. Senin niye boynun agrıyor?

From the conversation that I personally experienced, it can be easily seen that there is irrelevance between those two people. Person B is relevant on his own but not with person A. The irrelevance of speaker B led to a discussion in the end ( You are not listening what I’m saying) 

Tugce:Yıldız’da MFÖ’nün konseri var Cuma aksamı. Gidelim mi?
Ayse: Oooo süper. Kaçta başlıyor?
Tuğce: Dur bi soralım. (…..) dokuz bucuk gibi.
Ayse: O gec biter ya. Ev ahalisine danısmak lazım.
Tugce: Ok o zmn. Sen bi sor, ben de izin almaya calısayım.
Ayse: Aksam haber veririm sana. İzin almaya calıs mutlaka.
Tugce: İnş. Hadi öptüm.

In this dialogue, it can be concluded that there is a quality maxim as the speaker is telling the truth (she phones her friend to learn the exact time of the concert) Also, speakers are clear about what they are saying for example Ayse states that she may have difficulty when getting a permission as it will be a bit late.

From ‘Kurtlar Vadisi’

Muro: Anlat bakalım olay nasıl oldu
Yaralı : Annem bana dediki oglum gel yemek ye ben de dedimki ödevlerimi yapım gelirim annem dediki önce yemegini ye sogutma dedi bende tamam geliyorum dedim sonra annem dediki
Muro:Olum ananı bırak şimdi olaya gel
Yaralı: Sonra arkadaşlar geldi hadi gel lastik yakıcaz dediler sonra annem dediki lastik falan yakmayın üstün is olur çıkmaz bir daha dedi ben de dedimki yılda bi kere olsun dedim…..

This is obviously an example for the quantity maxim! Very simple and naive quesiton but at the end the person asking this question regrets for asking it! Many and many sentences we get but still we can’t get the real answer.


A:Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim size.
B:Cok tesekkur ederiz.
A:Hoscakalın. Tekrar tebrikler…

This is taken from a wedding ceremony. In addition to not being very close to each other, the place and the atmosphere shape our degree of politeness.

A:Deryacımmm, naber Bolu’da mısın hala?
D:Kardescegizim benim. Buradayım hala yaa.Finaller basladı.
A:Hadi ya! Kolay gelsin ne diyeyim. Ne zmn dönüyorsun?
D:2 hafta içinde gelcem.
A:Ok gelince haber ver. Benim finaller baslamadan görüselim.
D:Tamam cnm.
As derya is my very close friend, I prefer using imperatives actually when I want her to inform me about her coming back to İstanbul.

If the earth is a scene and the people living on it are actors and actresses, it can be said that according to new plays each of us change our roles,our way of talking and our preferences in speech. Because sometimes only in that way our words have power and influence on the addressee.

( 3231060083 )

Anonymous said...

a)

Me: Ya Galatasaray sampiyon oldu. Tura cikmak istiyorum. Keske benim de senin gibi arabam olsaydi, birlikte tura cikardik.
My friend: Tamam hadi geliyorum hazirlan.

( Maxim of implicature ) Indirectly i state that i want to celebrate the championship of Galatasaray so he comes and takes me because he understands that i want him to come.

Feyza: Tuncer hoca blog a odev koymus gordun mu?
Ayse: Evet gordum daha yapmadim ne zaman yapsam acaba?
Feyza: Yapmak icin iki haftamız varmis.
Ayse: Ama her sey ust uste gelcek bir an once yapmak gerek.
Feyza: Haklısın.

(Maxim of relavance and maxim of quality ) we all talk relatedly and everything we say is clear. There is no imply or obscurity.

My mother: Bugun okulda cok yoruldum.
Our neighbour: Hmm, ben de bugun toplantiya gittim. Ayse hanim da oradaydi. Yine bir suru siparis verdi. Zaten her hafta siparis veriyor. Nereden buluyor sa anlamadim.
My mother: Cevresi genistir.
Our neighbour: Evet duyduguma gore bazen kapi kapi geziyormus. Biz yapsak hos karsilanmaz. Ne de olsa biz goze batıyoruz. … Gecen Ozdenler geldi benim yaptigim kekleri ozlemis. Her seferinde halacim senin gibi kek yapan yok diyor.

(Maxim of quantity) Here speaker A talks too little while speaker B talks too much. After a short time the conversation becomes boring for speaker A. Because there is no permission for her to talk.The conversation goes on the shoulders of speaker B. So it is not a qualified conversation.

Feyza: Metrobusten indikten sonra eve kadar kim yuruyecek?
Emine: Olymposa gitmeden once manikur mu yaptirsam?
Feyza: Yorgun argın yurumek o kadar zor geliyor ki?
……….silence……….
Emine: Bir sey mi demistin?

There is no relavance in this conversation and the speakers are not cooperative so the conversation stops somewhere. And the speakers are like talking with themselves even they didn’t hear what the other speaker talked. This shows us the fact that a good conversation requires cooperative talking.

In metrobus:

An old woman: “Biraz kaysana o tarafa.”
A man: “ Buyur gec teyze gecebiliyorsan!” Impoliteness brings impoliteness.

b) Me: sizin yanınızda oturup, sizle sohbet etmek isterdim ama arkadasima soz vermistim, o yuzden gitmem gerekiyor.
Our guest: Olur mu kizim sen isine bak, bizimle baksa zaman da oturursun.
Here i need to be polite because she is guest that i do not know very well. As you see when i explained my reason clearly no problem appeared and the conversation went on successfully. (Positive Politeness)

Furkan: Abla matematikten yapamadigim 10 soru var, yardim eder misin?
Me: Pardon ama kac soru vardi ki zaten?
Furkan: …Seyyy… 20
Me: Tekrar oku o soruları. Nasıl olsa ben yaparım diye dikkatli okumuyorsun.
Furkan: Ama ablacim…

In this conversation i don’t need to be polite because Furkan is my brother so i talk to him with imperatives.Also the fact that I am angry affects my manner on the conversation.

In Olympos

Me: Acaba hadi hadi sarkisini calar misiniz?
Guitarist: Gulumser, :”tamam”der.

(Positive politeness)
----62-----

Anonymous said...

MAXIM OF QUALITY: A conversation about stranger and me while I was surfing on the internet in a shopping mall.
S: pardon, acaba bişiy sorabilirmiyim?
Me:tabi.
S: ya benim bilgisayarımda toshiba ama sarjı çok az gidityor, acaba sizinki nasıl?
Me:ya benimkide cok fazla gitmiyor ama pil seceneklerinden tasarrufu secerseniz..
S:ya benimki dengelide ama 1 saat gidiyor gitmiyor.
Me:hımm.valla genel olarak 1 bck saat fln.arkadaslarmın var 2 saat fln gidio yani
S:sormayın ya bnde görüyorm sinir oluyorm(smiles) okadar para verdik toshiba diye ama sarjı bitiveriyor.
Me: ekranı 17’ die sanırım.
S:ewet bende servise yolladım onlarda öyle dedi.
In this conversation, she uses the fact that she gain from technical service.
COLLABORATING: we share the same ideas and we are in harmony.
While filling the questionnaire with my friend;
F:kahvelerimizin tadı ve kalitesi
M:iyi bence.
F:bencede.(thick the that section) temizlik ve düzen
M:iyi bence.
F:aynen.müzik ve ses seviyesi
M:orta
F:bence cok iyi.müzige dikkat etsene hem ne konuştugumuzu anlıyoruz hemde müzigi rahatca duyabiliyoruz.
M:tamam madem.ama servis elemanına zayıf derim.
F:kesinlikle.
MAXIM OF MANNER: my sentences are obscure so the other can’t understand my intention.
B:Üstümdeki nasıl olmuş?
M:Hımm.bimem,degişik olmuş.
B:Nasıl yani?
M:Eh işte ya idare eder.
MAXIM OF QUANTITY: There is no unnecessary talking.
Dad: Elma isteyen varmı?
Me:bilmiyorum.
Dad:veriyorum(hand it to me)
Me:tamam.
MAXIM OF RELEVANCE: Everyone speaks according to themselves. there is no relevance between them.
Me:üff bu yurt çok sıkıcı.
B:ay bu kız çok tatlı yaa.
E:hava soğukmuş.
POLITENESS:In this example both of the sides are not polite because of the sincerity.
me: kahve mi içsek acaba?
b:eh içelim bari.
me: hadi bana kahve alıver.
B:(pushing the money to me)hadi git al.
POLITENESS: In ögrenci işleri I analyze two different situations. Both of the situations I want the same document but the time when I got them different. One is:
Me:bugün verdiğime göre herhalde Cuma fln alırım.
H:yok haftaya fln ancak alırsın. The next time I change my style:
Me:ya ben bugün basvurdum ama bunu en geç cuma almam lazım acilde.acaba cumaya kadar alabilirmiyim?
H:tabi tabi alırsın(positive politeness)
POLITENESS: In bus;
M:arkalara dogru ilerleyelim bizahmet
W:nereye ilerleyelim kardeşim(negative politeness)
POLITENESS: in dormitory, one of my friends uses my tea frequently and it finishes.
A:çay var mı abi?
Me:yok kalmadı.birilerinin çay alması lazım artık.(indirect)
3231060012

Anonymous said...

a. Analysises of Conversations According To Grice’s Maxims

1)
X : Bu sıcaklar beni öldürecek.
Y : Önümüzdeki hafta daha da artacağı söyleniyor sıcaklıkların.
X : Desene sen bu yaz da işimiz zor.
Y : Hele bir de kalp, astım hastaları, yaşlılar ne yapsın
Y : Haklısın, beş sene önce Fransa’da 3000 kişi sıcaklardan ölmüştü.

In this example, all the contributions of the speakers are relevant. They talk about high temperature. So here they behave according to MAXİM of RELEVANCE.

2)
Müşteri : Bu patatesler nerenin ürünü hemşerim?
Satıcı : Adapazarı’nın abi, taze patates.
Müşteri : Nereden bileceğiz Adapazarı olduğunu?
Satıcı : Faturası var abi göstereyim.

In this example, there is an evidence that potatos come from Adapazarı. The salesman says this on the strength of invoice. Therefore, this conversation is proper according to MAXİM of QUALITY.

3)
Misafir : Gülay, bu yemekleri sen mi yaptın?
Gülay : Aşkolsun abla tabiki.
Misafir : Ne yağı kullanıyorsun yemeklerinde?
Gülay : Zeytinyağı tabiki.
Misafir : Sen zeytinyağı kullanmazdın Gülay, hayırdır.
Gülay : Hayır abla, hayır. Ay çiçek yağı fiyatları zeytinyağı fiyatlarını geçti de ondan.

In this example, all the contributions are informative enough for continuity of talking. Answers are short and clear. So, they obey the rules in terms of QUANTITY MAXİM.

4)
Anne : Benim ilaçlarım hiç kalmadı.
Oğul : Bu gün işyerinde çok yoruldum, işler çok yoğundu.
Gelin : Ne çorbası yapsam, şaşırdım yani.
Oğul : Şu televizyonu açsana kızım bakalım.
Anne : Benim ilaçlarım hiç kalmadı.

In this example, all the speakers talk about their own problems and wants. There is no an entirety in the conversation. So here they violate MAXİM of RELEVANCE.

5)
A : Rıza abi çok üzgün bugünlerde.
B : Hayrola abi, niye ki?
A : Kaplumbağası vardı onun, onu satmış da ona üzüldü.
B : Çok mu seviyormuş onu acaba?
A : Sevmez mi oğlum, az mı bindi ona, her günü onun üstünde geçti, 180 bin kilometre yol gitmiş onunla.
B : Yapma be abi, bu kaplumbağaların uzun yaşadıklarını duydum ama bu kadar hızlı gidenini
de hiç duymamıştım.

In this example, contibutions of the speakers are not clear so, meanings of the sentences are vague. These factors cause misunderstanding. As a result, they violate MAXİM of MANNER in the conversation.

b. Politeness

1)
Müşteri : İyi günler evladım, hayırlı işler.
Satıcı : İyi günler beyefendi size nasıl yardımcı olabilirim.
Müşteri : Evladım ben kızımın diploma törenine katılacağım, onun için üzerime bir şeyler
almak istiyorum.
Satıcı : Tabi efendim, düşündüğünüz bir şeyler var mı?
Müşteri : Yok evladım pek anlamam bu işlerden.
Satıcı : Ben yardımcı olayım efendim size.

We usually use a polite language when we are at shopping. Because the relation between customer and seller require this, like all the social relations between people. Furthermore, customer usually hopes a discount or seller wants to make selling and reap a profit. ( positive politeness )


2)
Kız : Babacığım törene geleceğini hiç tahmin etmiyordum, ne zaman döndün İstanbul’a ?
Baba : Seni bu mutlu gününde yalnız bırakır mıyım ben.
Kız : Teşekkür ederim babacığım, ayrıca çok da şık olmuşsun zevkine hayranım.
Baba : Sağol yavrum.

In this situation, there is a polite language, especially because of strong love and longing. ( positive politeness )

3)
Satıcı : Gel abla gel, sebzenin tazesine gel.
Müşteri : Domates ne kadar kardeşim?
Satıcı : Bir lira abla bedava bunlar.
Müşteri : Tamam ben iki kilo alayım.
Satıcı : Hop abla hop, seçmek yok.
Müşteri : Siz de hep eziğini, çürüğünü dolduruyorsunuz.
Satıcı : Ayıp ettin abla, ezik mal olmaz bizde.
Müşteri : Kardeşim ben marketten seçerek alıyorum, hem daha ucuz hem de fişimi alıyorum.
Satıcı : Vereceğim domatesin içinden bir tane ezik çıkarsa paranı iade ederim ablacım.

In this dialogue, we can see negative politeness. Because the speakers avoid from clash. İn addition, the salesman shoulders all the responsibility. ( negative politeness )
4)
Gelin : Günaydın anneciğim.
Kaynana : Ne günaydını, senin saatten haberin yok galiba.
Gelin : Daha saat sekiz anne.
Kaynana : Kör değiliz görüyoruz çok şükür.
Gelin : Ağzından yel alsın anneciğim, Allah göstermesin.
Kaynana : Keşke elin de dilin kadar çok çalışsa.

In this situation, the kind of politeness is negative. Because there is usually negative politeness between doughter-in-law and mother-in-law :) Here, bride tries to make disagreement minimize. ( negative politeness )

Özge KAVAK
3212050062

Anonymous said...

1.
an event on the island Avsa: the husband passes his house in front of me, while he knocks on the glass door behind which his wife stands
Emin: yemegi hazirla!
it is relevant and has quality because he is hungry,there is no quantity because he is the only one who says something, but he shows no manner, because he is too direct and not talking properly to his wife by using a direct imperative

TV serial Dudaktan Kalbe
On the cell phone
S: Sekerim, napiorsun?
Nimet: Napayim, Namik´in yanina gidiyorum.
S:Ahh, ne güzel. Sana bir bombam var, müsaitmisin?
Nimet: Eee, anlat bakayim.
S: Lamia´nin bebegi Cemil´denmis.
Nimet: Nee!!!!
There is cooperation in the conversation, the one says that she is going somewhere whereas the other one states how nice this is,as well as I have somethink to tell you and the other one says ok then tell me, there is also relevance and quantity, quality if the way because S believes it is true what she says although it is not, the manner is appropriate because they are friends (sekerim, bombam var)

On the ferry to Avsa
Ticket salesmen goes around and colletcs the money from the passengers
Me: Pardon, biletler ne kadar acaba?
T: 15 YTL hanim efendi.
Me: (writing a message to my mom: "anne ya 15 YTLmis sende okadar verdinmi?" but not getting an answer back)
Me:Buyrunuz! handing the money
T: Buda fisiniz.
There is relevance, quality( because of the receipt), quantity and manner

TV serial Avrupa Yakasi
Sajid and his friends are sitting outside the restaurant, one boy is coming ( I don´t know his name)
B: siz ne yaparsiniz?
X1:Takiliyoruz
B:Aman ya, yormayiniz kendinizi, baska bir sey yaptiginizi görmedik ki zaten.( irrelevant)
herkes sokta
B:haydi haydi kalkin (no cooperation)
X2:Nereye? (avoid disagreement)
B:o benim problemim degil
para vermicekseniz masayi mesgul etmeyin haydi haydi (bald on-record strategy)
X3:nasil yani ya
S:oldu oldu, arkadaslar hesabi ödeyecekler, müsteri onlar (assume agreement)
X2:abi ne diyorsun ya, ben para vermem (bald on-record)
S:haydi oglum sen hesabi al kos gel, onlar yagli müsteri (negative politeness)
Boy:heee, öyle olsun, tiplerinden hic belli olmuyor ama neyse (bald on-record)
X2:nasil yani ya, bu insan mi be abi? (negative politeness)
boy going inside
S:leyn, sürekli hasabimi bozuyor bu.(cooperative to X2)
X1:kiz ayarlasak baska seylerle mesgul olur bu (off record strategy)
S:kiz arkadas mi?yok, ama yaratiriz =) assume agreement

2.
MSN conversation with my sister:
me: ... i love your picture, you look great.
Peri: i love your hair, it is so long.
me: hey, i gotta go, please,don´t forget to buy me those bracelets, ok?
Peri: I will ablacim.
according to Maxims: relevance,quality, quantity and manner with negative politeness, I don´t violate the rules and therefore I will get the bracelets.

Telephone conversation with my brother
Yunus: AblaCIM (HE USUALLY DOES NOT USE THIS KIND OF ENDING)bana o otelin telefon numarasini verirmisin?
me: ya, git kendin bul Internet diye bir sey var bu devirde, sadece bir sey istedigin zaman ariyorsun.
there is no cooperation in this conversation and I am using bald on-record strategies, so the manner is inappropriate and the consequences is that the conversation ends and we both are mad at each other

in the German Language Teaching Department
me:Merhaba Ömer bey, nasil siniz?
Ömer bey: Iyiyim, tesekkürler, sen?
me: Bende iyiyim, sagolun. Ya ben birsey sorcaktim, siz Goethe Institut´a calismiyormuydunuz? Bugün 1de mi aciliyordu, kütüpaneye gitmem gerek cünkü arastirma icin?
Ömer bey: Aaa, ben bi bakayim, acilis saatlerine bende kagit var...Evet 1de aciliyor.
me: Peki tesekkürler, iyi günleeer
Ömer bey: birsey degil, sandadaaa...
According to the maxims the conversation is relevant, has quality, and manner. The quantity is not equal because of the social order due to being a student and wanting something I have to explain why I need the information

meeting a friend whom I haven´t been seeing for a long time, beginning to smoke
me: aaa, sen sigara mi iciyorsun?
Özge: evet, ya, arkadaslar sagolsun
me: hic yakisdiramadim ama hic
Özge: birakmaya caliscam zaten sinavlardan sonra
me: sigara icmeyenlerede zarar veriyor biliyorsun degilmi
Özge: neyseki burasi acik have =)
According to the Maxim´s the conversation is relevant and has quality and quantity. But my manner is not really clear because actually I want her not to smoke in front of me and try to give hints, but because it was ambigious my friend did not get the message and the consequence was that she continued smoking.

b.
depending on the social status I speak more polite or not
ex. wanting a pen from my sister: su kalemi uzatsana
ex. wanting a pen from your lecturer: could I borrow your pen for a moment?
depending on the situation I speak more polite or not
ex. wanting a pen from my sister when neighbours are at the house:
canim kardesim bana kalem getirirmisin
==>neighbours: aaah, Sevincim, kizlarini ne kadar iyi yetisdirdimisin..
without neigbours: kalem getir cabuk cüce =)
So according to the social hierarchy and depending on the situation you are in, you choose the way you talk.
3231060076

Anonymous said...

3231o6oo15

1)
Me: 6 gibi Taksim'de olucaz,uğrar mısın sen de?
My Friend: Benim final haftam..

Here my friend meant that she is not coming to Taksim.But in the sentence,she didn't utter any word that means she is not coming. So in here she implied it,instead of saying it."I am not coming" was her implicature.
She performed one speech act by performing another.:
CONVERSATIONAL IMPLICATURE
_________________________

A:Şuna baksana bir de(mağazadaki elbiselerden birini askıdan alıp gösterir).Saten her zamana çok şık bir seçim gibi gelmiştir bana.Kırmızı hoş değil yalnız,başka hangi renkleri var?
B:Gümüşü,doresi,bir de siyahı var.
A: Dore harika.Hem tenine de uyar sanırım.Bedenin kaç hemen bulalım dene.
B:O elinde tuttuğun sonmuş ama..
A:Hadi ya..

This conversation describes the way two people interact one another.By means of the principle we can see a description of how people behave in conversation normally.Here we obey the cooperative principle in our own language use.We both make each other sure that what we say in a conversation supports the purpose of conversation and make it go on,for sure according to the requirements of our type of conversation.:
COOPERATION IN CONVERSATION
___________________________________

A:Bu nasıl, bundan alabiliriz bence?
B:Ona ihtiyaçları yok.
A: Nerden biliyosun ki? Bence çoğu eve lazım böyle bir şey.
B: Biliyorum, geçen gün gittiğimde gördüm çünkü almışlar.

Here, speaker B makes her contribution true,so does not convey what she believes unjustified or false-by saying yes i saw it with my own eyes-.
QUALITY MAXIM
________________________________

A: Artık kimsenin ulusal maçları izlediği de yok.
B: O ayaklarını banktan indirir misin kzım?Bak gelen geçen bakıyo,ayıp..
A: Sinir oluyo tabi millet,onca para yediriyolar futbolculara.Ülkeyi kurtarıyolar sanki.
B:yok ben sana toplum kurallarını öğretemedim hala daha
A:Kimsenin de sorduğu yok bu değirmenin suyu neyle dönüyo, Gene senin beim cebimden çıkıyo o paralar.
C: A baba para versene karşıdan dondurma alayım.

In this speech between 3 people, all people fail to follow the maxims.By speakers,the maxim of relation is violated.And it seems that each person talks to him/herself.:
MAXIM OF RELEVANCE
_________________________________

A:Kocası çok zenginmiş,evli o biliyosun.

In here while speaker A talks to the listener, she definitely violates quantity maxim.If she has got a husband, she is to be married.:
QUANTITY MAXIM
_______________________________

H.Cepkin: Gördüğünüz gibi davulcumuz bugün aramızda yok.Kendisi bir ameliyat geçirdi.Allahtan şifalar diliyoruz.Anlayana! Sakın unutma genç,her şey bir oyun..
WE: :s ??

Here speaker doesn't make his speech in an effective and clear way. Obscurity exsisting in the speech leds to people's not understanding.:
MAXIM OF MANNER
_______________________________

2)
A: Ya baksana bunlar düşüyo çabuk yardım et!
B: Geldim..

As speech does not provide any effort to reduce the impact of Face threatining acts.But hearer is not shocked,shy or sth like thatand replies in a really normal way thanks to the closeness between speakers.:
BALD-ON RECORDS-EMERGENCY
________________

A: hocam merhaba bir şey söyleyebilir miyim?
B: Tabi..
A:Acaba elinizde varsa ,zahmet olucak biliyorum özür dilerim ama şu kağıtta yazan konu hakkında kaynak kitap getirebilir misiniz benim için.?

My focus for using this kind strategy to think that i may be imposing on my lecturer, because in terms of social statu she is much higher than me and i am afraid of intruding on her space.:
NEGATIVE POLITENESS-REQUEST FORGIVENESS
____________________________

A:Bu aralar daha bir salaksın.
B: Ya ben öyle düşünmüyorum aslında ama diyenler var evet olabilirim belki de..

This is a conversation between two friends knowing each other fairly well.We,here, try to minimize the distance between us.:
POSITIVE POLITENESS-AVOID DISAGREEMENT
___________________________

A: Balığa gidicem ama tek başıma gitmek istemiyorum.

His speech is indirect and he most probably ask for sth indirectly.:
OFF-RECORD/GIVE HINTS

_____________________________

G.K.

Anonymous said...

1)quantity
ismini vermek istemedigim arkadas:hist uçurtmanı versene
çocuk:vermem ki
i.v.i.a:hadi veer,video çekcez.
ç:banane

2)relevance
G:bişey soylicem,bunlardan bişey yapılır mı?(comelip eselediği kuru midyeleri gostererek)
G2:saçım duzgun mu?
G:bunlardan bisey yapmayı bilio musunuz?
G2&M:(kayıtsızlık)
G2:ayh ben bilmiyorum efendim,delebiliriz kolye olur
G:oldu gare
M:başka napcan gamze onla,boyayıp evine koyarsın ya da hepsini toplayıp bi tane kavanozun içinde süs gibi saklarsın
G:şimdi annem olsaydı,sana bişey soylerdi ama…
G2:keşke terlik getirseydik
G:oldu paşam,nerde giycektin terlikleri?yalovada terlikle gezcekmiş
G2:o zaman çınarcıkta gezerim

3)relevance
Uğur gürsoy’’FIRAT’’ uykusuz
X:hişt aterin var mı?getir oynayalım
F:vardı ama sattık
X:bisketin var mı?
F:yok ama alcaz heralde
X:uyuz oluom bu mahalleye,bi gün gelicem her yeri yakıcam,sizin evin de camını kırıcam
F:hee kıramazsın ki bizim evde köpek var ki
X:köpeği de vururum,al sigara iç
F:ben zaten iciom ki,ama simdi canim istemiyo
X:istemiom yaaaa
F:içmezsen evinizi yakarım
X:sigarayı çeker)
F:ohaa iciomus lan,bisket getirmezsen annene solerim seni
X:ama yok ki yaaa(ağlamaya başlar)
F:sinir oluom bu mahalleye,abim askerden tufeğini getirsin,tarıycam bu mahalleyi,hıst atarin var mı?

4)manner
X:bisey sorcam,o gozunun ustundeki kalemi bilerek mi oyle cekiyosun?
Y:evet,kötü mü olmus
X:yok kotu demeyelim de,sanki kalem cekmeyi bilmiyormussun gibi olmus
Y:??
X:bi daha oyle surme o kalemi yani

5)relevance
super markette,annemle babama saçımı boyayacagım bakır rengini gostermistim,o gunun sabahında,yaz icin standıma ne tarz takılar koyacagımı konusurken de bakır deneyecegimi soylemistim,marketten cıkıp arabaya bindigimizde,’’bakırı denesem mi acaba?’’diye bir soru sordum ki,babam:
-e bi dene bakalım dedi
Şaşırdım,nasıl olurdu,babam saçımı boyamamı tastikliyordu olucak şey değildi
Ben:deniyim demi?
Annem:ee tabi bak bakalım ne cesitler gidiyor,gencler ne tarz kullanıyor ona göre alırsın
Cevap vermedim,sustum

Hayatımda ne kadar çok relevant örnek varmış bravo


Answer b)in speaking with my roommate,i am more polite because of the bound between us

M:arkadaşlar,bunu söylediğim için çok özür dilerim ama ben yokken yatağımda kimse yatmasa olur mu?(cümleye gel)
B:hee tamam,E yatmıstı ama o da korktu zaten uyuyamadı.(irrevelant answer)
M:yani en azından bir mesaj cekerseniz cok iyi olur,onemsenmiyormusum gibi oluyorum,ayrıca yatagımda tanımadıgım o kisinin corabini bulmak da hosuma gitmedi
B:(haksız oldugunu fark ediyor ve utsunu ortuyor,yersem…)sen de sabah odada insan uyuduğunu gormedin galiba(sabah gurultu yaptıgımı ima ediyor)
M:kusura bakma okula yetimsem gerekiyordu ve maalesef odadaki hersey demirden ibaret istedigim kadar gayret edeyim..falan filan …
(daha da bir sey demedim,sustum)

3231060034

Anonymous said...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

Anonymous said...

It is very interesting for me to read that blog. Thanks for it. I like such themes and everything connected to this matter. I would like to read a bit more soon.

Anonymous said...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]software resellers in singapore, [url=http://firgonbares.net/]top rated educational software[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] quarkxpress 4, torrents buy dvd burning software
compare prices on software [url=http://firgonbares.net/]Pro 8 Mac[/url] microsoft words software
[url=http://firgonbares.net/]nero 7 ultra[/url] emperor nero
[url=http://firgonbares.net/]point of sale software[/url] student discount on software
shop adobe photoshop cs4 [url=http://firgonbares.net/]nero crack[/b]

Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Anonymous said...

[url=http://bariossetos.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]adobe photoshop cs for mac, [url=http://hopresovees.net/]where to buy photoshop software[/url]
[url=http://bariossetos.net/][/url] kaspersky anti virus download quicktime for windows xp
adobe creative suite 3 cs3 design premium student discounts [url=http://hopresovees.net/]software to buy to[/url] cheap software deals
[url=http://vonmertoes.net/]software online canada[/url] which software to buy
[url=http://hopresovees.net/]http www macromedia com software flashplayer[/url] windows xp service pack 2 download
discount software online [url=http://vonmertoes.net/]office 2003 activation code[/b]

Anonymous said...

成人貼圖站戀愛ing聊天室一葉晴貼影片區麗的線上小遊戲無碼卡通米克綜合論壇免費影片百分百貼影片區免費看av影片咆哮小老鼠論壇1007xd成人圖區視訊美女成人影片視訊美女成人影城影城色情小遊戲哈比寬頻成人視訊聊天情色視訊

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

Christian Counseling Dallas said...

THANKS FOR THIS POST REALLY GREAT BLOG WITH GREAT SITE.

Anonymous said...

BTW, use Bluetooth blocker to disable all spy transmitters in your room or office.

Anonymous said...

Hello everyone!
I would like to burn a theme at here. There is such a thing, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of financial piramyde, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For several years , I make money with the help of these programs.
I don't have problems with money now, but there are heights that must be conquered . I make 2G daily, and my first investment was 500 dollars only.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Visit my blog to get additional info.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Anonymous said...

Takings Our Swarthy Prices at www.Pharmashack.com, The Large [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's shop [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Envisage Well off Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Clutch a Enormous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In compensation Your Nutriment ! We Up Mark [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonymous said...

Amiable post and this enter helped me alot in my college assignement. Thanks you as your information.

Anonymous said...

Today is my lucky day :)
Apple is giving review copies of iPad to 100 lucky person. Go to http://bit.ly/cmmVr7 and apply for it.

Anonymous said...

命運,就是自己行為的結果。..................................................

marry said...

Blogs are so informative where we get lots of information on any topic. Nice job keep it up!!
_____________________________

Media Dissertation

Anonymous said...

Nice fill someone in on and this post helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.

Anonymous said...

Hello. Often the Internet can see links like [url=http://www.whitehutchinson.com/aboutus/]Buy cialis without prescription[/url] or [url=http://www.rc.umd.edu/bibliographies/]Buy cialis without prescription[/url]. Is it safe to buy in pharmacies such goods?

Dissertation Writing service said...

This kind of information is very limited on internet. Nice to find the post related to my searching criteria. Your updated and informative post will be appreciated by blog loving people.

Dissertation Format

Anonymous said...

Hello there :D
[URL=http://www.triluliludownload.info]Trilulilu Download[/URL]

Anonymous said...

Webmaster cok tesekkurler...

Selamlar Kubra

Anonymous said...

awesome blog, do you have twitter or facebook? i will bookmark this page thanks. peace maria

Anonymous said...

I really like your blog and i really appreciate the excellent quality content you are posting here for free for your online readers. thanks peace klara.

Anonymous said...

order viagra no prescription viagra levitra dosage - viagra for women and men

Anonymous said...

http://www.assoquadriveneto.org/node/26356

Anonymous said...

generic viagra buy viagra online inurl wiki - where do buy viagra

Anonymous said...

online payday loans no fax http://legitpaydayloansonline1.com/ Fundpopog [url=http://www.legitpaydayloansonline2.com]payday loans online[/url] Stype Payday loans online Payday Loans Not it on real lawyer, not a nevertheless this signalling a real sea change in our payment habits?

Anonymous said...

Good day I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while I was looking on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to
say thank you for a remarkable post and a all round interesting blog
(I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at
the moment but I have saved it and also
added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the excellent work.
My webpage ... uk soccer transfer news

Anonymous said...

instant payday loans online http://www.legitpaydayloansonline3.com/ Fundpopog http://legitpaydayloansonline3.com/ Stype [url=http://www.legitpaydayloansonline3.com/]http://legitpaydayloansonline2.com[/url] http://legitpaydayloansonline2.com The repayment options can be discussed on-line quite lenders you worry about and that is paying back the amount.

Anonymous said...

viagra price buy generic viagra new zealand - viagra 800

Anonymous said...

Rеally whеn someone dοesn't understand afterward its up to other viewers that they will help, so here it takes place.

Review my web site water damage
Stop by my web-site - water damage cleanup

Anonymous said...

Hi thеre cοlleaguеs, hοω is everything, and what you ωant to ѕay regarding this piece of ωritіng, in my vieω itѕ аctually гemarkаble in faѵor of me.


Here is my web-sіtе; causes mold
Have a look at my weblog ; kill mold spray

Anonymous said...

If somе one needѕ expert view regarԁing blogging
then i advise him/her to pay a quiсk visit this blog,
Keep up the fastidious work.

Here іs my blоg post :: water damaged cars
Also see my site :: water damage restoration

Anonymous said...

buy tramadol online much tramadol overdose dog - buy tramadol online usa

Anonymous said...

Prettу sеctіοn οf contеnt.
I juѕt stumblеd upon уour ωеb sitе and in аccеѕsion caρitаl tо
assегt that I acquiгe actually enjoyed acсount your blog ρoѕts.

Any way I will bе ѕubscribing to уour fеeds аnd even I achіevеment уоu асceѕѕ consiѕtеntlу quickly.


Herе iѕ mу ωеbpage :: toilet hire
my web site - toilets uk

Anonymous said...

Thanks for onеs marѵelous posting! I ѕeгiously еnjoyed reading іt, you're a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you to continue your great work, have a nice day!

Here is my page ... overflowing toilet
Also visit my web-site - toilet snake

Anonymous said...

Thankѕ a lоt foг ѕharing thіs with all folks уou аctually recοgniѕе what yοu're talking about! Bookmarked. Please additionally consult with my web site =). We may have a link exchange arrangement between us

Here is my web-site toilet suite
My web-site back to wall toilets

Anonymous said...

Hеllo, I thinκ your blog might be hаving browser compatibilіty issuеs.
When I look at yοuг blog sitе in Oрera, it loоkѕ fine but when opening
in Ιnternеt Explorer, it has some overlapping.
I just ωаnted tо gіve you a quick heаds uρ!
Οther then that, excellent blog!

Also visit my wеblog; toilet snake
Look at my weblog :: toilet repair

Anonymous said...

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I'm hoping
to gіve а cοntrіbutiοn & aіd othеr
users like іts aided mе. Good job.

my blog post water damage and restoration
Also visit my webpage :: repair water damage

Anonymous said...

Hello there! This iѕ my firѕt сomment here so I ϳuѕt wanteԁ to give а quick shout out and sаy I genuinely enjoу rеadіng your artiсles.
Can you suggest any other blogѕ/websiteѕ/forums that go over
the same topics? Manу thаnkѕ!


My blog - to homes
Here is my web-site ; damaged section

Anonymous said...

Ηi thеre, Ι enjοy readіng аll of уour article post.
ӏ ωаnted to wrіte a little comment to support you.


Also visit my blog - emergency water damage cleanup
Here is my webpage ... flood damage

Anonymous said...

Way сool! Sоme extгеmely valid pοіntѕ!

I apρгeciаte you wrіting this article plus the rest of the ѕitе iѕ гeally good.


Look into mу blog; water damage cleaners
Here is my weblog ... how to clean water damaged wood floor

Anonymous said...

What's up colleagues, its fantastic article on the topic of educationand fully defined, keep it up all the time.

My page; water damage restoration service
My web page water damage orange county

Anonymous said...

What's up colleagues, its fantastic article on the topic of educationand fully defined, keep it up all the time.

My web blog; water damage restoration service
My page - water damage restoration residential

Anonymous said...

Thanκѕ fοг a maгνеlοus ρosting!
I quite enjoyed гeading it, you аre a
great аuthоr. Ӏ will be ѕure to bοokmark your blog and will
oftеn come bасk in the forеseeable future.
I want tο encouragе you to ԁefinіtely continue
уοur great wrіtіng, have
a nісe weekenԁ!

Review my wеbsitе: emergency water damage cleanup
Review my web blog - cleanup water

Anonymous said...

Hі therе to all, thе contеnts existing аt
this website are genuinely remaгkable fοr people experience, wеll, kеep up the nice
work fеllows.

Rеview my page; water damage restoration contractors
Also visit my page ; water damage restorers

Anonymous said...

exсellеnt рointѕ аltogether, yοu ϳust gained a lοgo new reaԁer.
Whаt ωould you rесommend about your submit that you juѕt maԁе some daуs аgо?
Anу pοsitiνe?

Alsо visіt my ωeblog ... flood water
Here is my webpage : flood waters alone

Anonymous said...

I couldn't refrain from commenting. Very well written!

Also visit my weblog ... water damage providence
Feel free to surf my weblog ... damage plan

Anonymous said...

Wonderful aгtіcle! We are linking to thiѕ
paгticularly grеat сontent on our websitе.

Keep up the good writing.

Неre is my site; damage restoration
Feel free to surf my blog - repairing water damage

Anonymous said...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

Feel free to surf to my webpage :: water damaged phone
Here is my website ; cell phone water damage indicators

Anonymous said...

Аsκing questions arе really fastidiοus thing іf you агe
not unԁerstanding sοmethіng fully,
eхcеpt this post offerѕ fаstіdious undеrstanԁing yet.


Нere is mу wеb blog :: wood floor water damage
Also see my webpage :: cell phone water damage indicator

Anonymous said...

Ηi there would you mind stating which blοg рlatform уou're working with? I'm looking to start
my οωn blog in the near future
but I'm having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looκing for something unique.

P.S Apologiеs for gеtting off-topic but I
hаd to ask!

Feel free to ѵisit mу ωeb site water damage orange county
my website :: water damage restoration contractors

Anonymous said...

I аm гegulаr visitoг, how are
you еverybody? This pаragгaph posted at thiѕ web sitе is genuinely nіce.


My web blog: water damage miami
Feel free to visit my blog :: tulsa water damage restoration

Anonymous said...

Prettу nice post. І јust ѕtumbled upon уour ωeblog anԁ wіshed to say that І've really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

Also visit my website: water damaged
My webpage - cell phone water damage indicators

Anonymous said...

soma muscle soma online us - soma pills

Anonymous said...

buy soma online soma triathlon - buy somatropin online

Anonymous said...

soma 350 mg soma san diego info - soma drug test time table

Anonymous said...

soma medication soma no prescription needed - soma push up bras

Anonymous said...

buy soma buy cheap soma no prescription - soma bra discount code

Anonymous said...

buy soma online soma 350 mg side effects - what is soma 350 mg

Anonymous said...

buy soma buy soma online cod - buying soma online illegal

Anonymous said...

buy soma soma ergonomics - buy soma online $0.45 each

Anonymous said...

buy soma online drug interactions with somac - buy soma carisoprodol

Anonymous said...

cheap soma buy cheap soma no prescription - buy soma shampoo

Anonymous said...

buy soma soma muscle relaxer wiki - buy soma online paypal

Anonymous said...

buy cialis online cheap generic cialis online - best site buy cialis online

Anonymous said...

buy cialis online buy cialis online germany - much cialis daily use

Anonymous said...

Hi, zyban online - order zyban http://www.wellbutrinonlinesale.net/#order-zyban , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#zyban-drug ]zyban drug [/url]

Anonymous said...

Hi, cheap bupropion - zyban quit smoking http://www.wellbutrinonlinesale.net/#zyban-quit-smoking , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#zyban-smoking ]zyban smoking [/url]

Anonymous said...

Hi, zyban bupropion - bupropion online http://www.wellbutrinonlinesale.net/#bupropion-online , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#buy-bupropion ]buy bupropion [/url]

Anonymous said...

Hi, buy bupropion - generic bupropion http://www.wellbutrinonlinesale.net/#generic-bupropion , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#cheap-bupropion ]cheap bupropion [/url]

Anonymous said...

Hi, zyban without prescription - zyban bupropion http://www.wellbutrinonlinesale.net/#zyban-bupropion , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#bupropion-online ]bupropion online [/url]

Anonymous said...

Hi, generic zyban - zyban online http://www.wellbutrinonlinesale.net/#zyban-online , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#order-zyban ]order zyban [/url]

Anonymous said...

Iv Medication Test buy ciprofloxacin no prescription - cheap cipro online http://www.cheapcipromed.net/#cheap-cipro-online , [url=http://www.cheapcipromed.net/#cipro-antibiotic ]cipro antibiotic [/url]

Anonymous said...

Korean Coflict Medicine cipro cost - buy ciprofloxacin http://www.cheapcipromed.net/#buy-ciprofloxacin , [url=http://www.cheapcipromed.net/#buy-cipro ]buy cipro [/url]

Anonymous said...

Injectable Drugs Suppliers finasteride no prescription - buy propecia online http://www.propeciahowtosave.net/#buy-propecia-online , [url=http://www.propeciahowtosave.net/#buy-propecia ]buy propecia [/url]

Anonymous said...

Kava And Drug Tests generic finasteride no prescription - buy cheap propecia http://www.propeciahowtosave.net/#buy-cheap-propecia , [url=http://www.propeciahowtosave.net/#buy-finasteride-5mg ]buy finasteride 5mg [/url]

Anonymous said...

Lescol Cholesterol Medication order finasteride online - cheap finasteride 5mg http://www.propeciahowtosave.net/#cheap-finasteride-5mg , cheap generic propecia

Anonymous said...

Michael Wood Drug Bust Ohio buy ciprofloxacin online - buy cipro online no prescription http://www.cheapcipromed.net/#buy-cipro-online-no-prescription , [url=http://www.cheapcipromed.net/#ciprofloxacin-no-prescription ]ciprofloxacin no prescription [/url]

Anonymous said...

Mood Swings And Bc Pills propecia no prescription - finasteride 5mg http://www.propeciahowtosave.net/#finasteride-5mg , finasteride for sale

Anonymous said...

Top Penis Enlargemebt Pills propecia without prescription - buy finasteride online no prescription http://www.propeciahowtosave.net/#buy-finasteride-online-no-prescription , [url=http://www.propeciahowtosave.net/#propecia-pills ]propecia pills [/url]

Anonymous said...

Medication Atenol Ol buy cipro without prescription - purchase ciprofloxacin online http://www.cheapcipromed.net/#purchase-ciprofloxacin-online , [url=http://www.cheapcipromed.net/#cipro-pills ]cipro pills [/url]

Anonymous said...

r, cheap generic accutane - accutane without rx http://www.isotretinoinprices.net/#accutane-without-rx , [url=http://www.isotretinoinprices.net/#buy-roaccutane ]buy roaccutane [/url]

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol online in usa - tramadol cost

Anonymous said...

tfv generic cytotec - buy cytotec online http://www.cytoteconlinecheap.net/#cytotec-online, [url=http://www.cytoteconlinecheap.net/#cytotec-online]cytotec for sale [/url]

Anonymous said...

tramadol 50mg best buy tramadol - tramadol hcl 50 mg a narcotic

Anonymous said...

sob cheap gabapentin - gabapentin without prescription http://www.neurontinonlinesales.net/#gabapentin-without-prescription , [url=http://www.neurontinonlinesales.net/#order-neurontin-online ]order neurontin online [/url]

Anonymous said...

generic xanax xanax drug history - lexapro vs xanax for anxiety

Anonymous said...

buy generic xanax xanax 0.25mg - generic xanax manufacturers

Anonymous said...

where to buy xanax online no prescription xanax 3mg xr - xanax side effects on fetus

Anonymous said...

purchase xanax order generic xanax - mixing sleeping pills xanax

Anonymous said...

buy carisoprodol carisoprodol recommended dosage - carisoprodol long term effects

Anonymous said...

buy carisoprodol order vicodin online no prescription - carisoprodol max dosage

Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol 24x7 - generic tramadol 200mg

Anonymous said...

buy alprazolam online no prescription buy cheap alprazolam no prescription - buy xanax online europe

Anonymous said...

Its such as you learn my thoughts! You appear to know so much about this,
like you wrote the e-book in it or something. I feel that you just can do with some p.

c. to drive the message home a little bit,
however other than that, that is great blog. A fantastic read.
I'll certainly be back.

My web blog Best registry Cleaner

Anonymous said...


4 Cymbalta 60mg - duloxetine no prescription http://www.cymbaltaduloxetineorder.net/#order-cymbalta, [url=http://www.cymbaltaduloxetineorder.net/#cymbalta-without-prescription]Cymbalta Without Prescription[/url]

Anonymous said...

buy tramadol tramadol side effects high - physical addiction tramadol

Anonymous said...

Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to
her ear and screamed. There was a hermit crab
inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is entirely off topic but I had to tell
someone!

Here is my blog how to get more twitter followers

Anonymous said...

buy cialis online cialis daily use buy online - buy cialis levitra viagra

Anonymous said...

tadalafil no prescription cialis daily vs cialis 36 hour - going price cialis

Anonymous said...

xanax online drug interactions concerta xanax - xanax street price nyc

Anonymous said...

cialis online buy cialis online in malaysia - can you buy cialis over the counter

Anonymous said...

http://zianagel.webs.com/#ziana
ziana gel reviews [url=http://zianagel.webs.com/#minocycline-acne
] ziana coupons [/url] side effects of ziana gel ziana acne ziana gel price

Anonymous said...

order xanax what does generic xanax pills look like - buy xanax online insurance

Anonymous said...

cialis online buy cialis online overnight shipping - cialis online apotheke

Anonymous said...

buy cialis online cialis grapefruit effect - cialis soft reviews

Anonymous said...

buy cialis online cialis daily use dosage - generic cialis tadalafil 20mg reviews

Anonymous said...

Good day very nice site!! Man .. Beautiful .. Superb .

. I'll bookmark your website and take the feeds also? I am satisfied to seek out numerous helpful information right here in the publish, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

My page: http://atlaslm.com

Anonymous said...

20000 :) Cheap Gabapentin - neurontin sale http://www.neurontinonlinecheap.net/#Cheap-Gabapentin, [url=http://www.neurontinonlinecheap.net/#Neurontin-Online]Neurontin Online[/url]

Anonymous said...

aaa!!! Topamax Online - topamax pills http://www.cheaptopamaxorder.net/#buy-topiramate, [url=http://www.cheaptopamaxorder.net/#buy-topiramate]Buy Topiramate[/url]

Anonymous said...

Υοur style iѕ unique іn сomparison to other pеoρle I have гead stuff from.
Μany thanks for ρosting when уou haѵe the oρpoгtunity, Gueѕѕ I'll just bookmark this blog.

my weblog :: 888 Poker Bonus

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#21906 tramadol overdose many - tramadol 50 mg para que sirve

Anonymous said...

03 cheap lorazepam 2mg - buy lorazepam http://www.ativanonlinenorx.net/#buy-ativan, [url=http://www.ativanonlinenorx.net/#buy-ativan]ativan cost[/url]

Anonymous said...

03 Imitrex No Prescription - generic imitrex cost http://www.cheapimitrexbuy.net/#imitrex-no-prescription, [url=http://www.cheapimitrexbuy.net/#imitrex-price]Imitrex Price[/url]

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#63102 tramadol hcl and xanax - cheap tramadol cod

Anonymous said...

4, finasteride online - finasteride without prescription http://www.propeciasaleonline.net/#finasteride-online, [url=http://www.propeciasaleonline.net/#finasteride-online]cheap propecia 5mg[/url]

Anonymous said...

4, propecia cost - buy finasteride 5mg http://www.propeciasaleonline.net/#propecia-cost, [url=http://www.propeciasaleonline.net/#propecia-sale]cheap propecia 5mg[/url]

Anonymous said...

Ηі frienԁs, its enοrmоus
ρaragгaph regаrding tutoringand completеly defined,
κeep it up all the time.

Here is my webpаge ... MintedPoker Bonus

Anonymous said...

I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however
this article is genuinely a pleasant piece of writing, keep it up.


My web blog more helpful hints

Anonymous said...

learn how to buy tramdadol buying tramadol with mastercard - tramadol withdrawal in pregnancy

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#28875 tramadol hcl 50 mg tablet r&s - tramadol 100mg used

Anonymous said...

all, order imitrex - imitrex price http://itrafficgeneration.com/#imitrex-price , [url=http://itrafficgeneration.com/#sumatriptan-price ]sumatriptan price [/url]

Anonymous said...

all, buy generic imitrex online - buy cheap imitrex http://itrafficgeneration.com/#buy-cheap-imitrex , [url=http://itrafficgeneration.com/#order-imitrex ]order imitrex [/url]

Anonymous said...

order klonopin online klonopin and xanax together - klonopin online canada

Anonymous said...

http://southcarolinaaccidentattorney.com/#24975 carisoprodol rxlist - carisoprodol 350 mg wat

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg soma carisoprodol erowid - carisoprodol 350 mg high

Anonymous said...

Scharfe Teenies ab 18 live vor der eigenen webcam.
Willst du sie so richtig rannehmen? Melde dich jetzt gratis an und du bekommst gleich 50 Coins für die live cams kostenlos!
Erlebe tabulose [b][url=http://free-teen.org]teen Livecams[/url][/b]. Gerade erst 18 und schon so versaut.

[url=http://onlineteknikservis.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11133]Free Teens[/url]
[url=http://www.octagonsportsnutrition.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16070]Amateur Teens[/url]
[url=http://projectled.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7251]Teen Livecam[/url]

[url=http://www.demo.alessiojr.com/includes/guest/index.php?showforum=1]FreeTeen[/url]
[url=http://syd-hooker.com/smf/index.php?topic=13190.new#new]Teen Tube[/url]
[url=http://senseillusion.free.fr/viewtopic.php?pid=1171#p1171]Live Teens[/url]

http://www.sv-wuermla.at/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=57212 http://sklep.mebledobbek.pl/user/FreeTeeny/ http://vkrovatku.com/user/GratisTeeni/ free teen[/url]

Anonymous said...

Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by it.
Hello there, You have done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

Also visit my web blog ... http://www.xfire.com/blog/faustinodi/4463099

Anonymous said...

A fascinating discussion is definitely worth comment.
I believe that you ought to write more on this issue, it may not
be a taboo subject but usually people don't talk about these issues. To the next! All the best!!

Feel free to visit my page :: party poker bonus code 2013

Anonymous said...

My brother suggested I might like this website. He was entirely
right. This post truly made my day. You can
not imagine simply how much time I had spent for this information!
Thanks!

Feel free to visit my website - http://www.hotelsecession.com

Anonymous said...

I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and exposure!
Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

Look into my site ... microgaming casino usa

Anonymous said...

Hey there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs
use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Here is my weblog; http://www.inhousesociety.org/member/24215

Anonymous said...

If you are going for most excellent contents like me, just
pay a quick visit this web page all the time because it presents quality contents, thanks

Also visit my page - online microgaming casinos

Anonymous said...

I have been surfing on-line greater than three hours today, yet
I never found any fascinating article like yours. It's beautiful price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will likely be a lot more useful than ever before.

My blog: https://www.gfc.edu.co/traduccion/Garcinia_Cambogia_Fruit_Linked_Articles

Anonymous said...

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any suggestions would be greatly appreciated.

Here is my webpage new no deposit bingo sites

Anonymous said...

I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail
on the head. The issue is something which not
enough people are speaking intelligently about. Now i'm very happy I found this in my hunt for something concerning this.

Also visit my web site ... Order Grow XL

Anonymous said...

Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us
so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to
my followers! Exceptional blog and outstanding design.Look at my blog post; mederma stretch mark therapy

Anonymous said...

Thank you for some other magnificent post. Where else may anyone get that kind of
information in such an ideal method of writing? I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

My web page; calories burned calculator

Anonymous said...

Vewsdw [url=http://hermeskelly.finniwolf.com][b]hermes wallets[/b][/url] hermes malaysia http://hermeskelly.finniwolf.com Yfjtoq Xvtzdo hermes handbag

Anonymous said...

If you desire to take a good deal from this article then you have to
apply these techniques to your won weblog.


Here is my website - http://raspberryketoneplusblog.net

Anonymous said...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

my blog http://www.advertisingsa.co.za/index.php?best

Anonymous said...

Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
shout out and tell you I genuinely enjoy reading through
your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
Thanks a ton!

Feel free to surf to my webpage genfx reviews

Anonymous said...

Just desire to say your article is as astounding. The clarity
in your post is just cool and i could assume
you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.


my web site; http://sytropinsite.net - quangngai.net

Anonymous said...

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
a lot of spam remarks? If so how do you stop
it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.

Take a look at my site - http://www.tonystainsbury.co.uk/wiki/DeanamsBennettns

Anonymous said...

This post gives clear idea for the new people of blogging, that really how to do blogging.


Feel free to visit my homepage :: Le Parfait Reviews

Anonymous said...

I'm extremely inspired along with your writing talents as smartly as with the format to your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's uncommon to
peer a nice weblog like this one today..

My web blog :: http://ensynefo.com/blogs/290077/431130/steps-to-muscle-building

Anonymous said...

Wow, superb blog layout! How long have you been
blogging for? you make blogging look easy.
The overall look of your site is excellent, as well as the content!


my site - ford ranger forum

Anonymous said...

I simply could not leave your site before suggesting that I really enjoyed the usual info an individual supply for your visitors?
Is going to be back steadily to check up on new posts

Feel free to surf to my web blog: link building service seo

Anonymous said...

It plays an important role in the production of Adenosine Triphosphate (ATP).
Furthermore eating very often holds the nitrogen
balance of the body high so the body doesn't eat away on its own muscle reserves. One mistake that people who want to build muscles quickly but have no information is the lack of information regarding how much they should eat in order to grow muscles.

Feel free to visit my site ... Buy Power Pump XL

Anonymous said...

I like the valuable info you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I'll learn
many new stuff right here! Good luck for the next!


my web blog Test Force Xtreme

Anonymous said...

I visited many web pages however the audio quality for audio songs present at this site is in fact
fabulous.

My weblog :: visit the next web page

Anonymous said...

Hi there, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing data,
that's actually excellent, keep up writing.

Stop by my homepage Dead Sea Kit Review

Anonymous said...

Hey there I am so excited I found your webpage, I really found you by error,
while I was searching on Digg for something else, Anyways I am here now
and would just like to say thanks a lot for a
fantastic post and a all round interesting blog (I also
love the theme/design), I don’t have time to look over
it all at the moment but I have saved it and also added your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep
up the fantastic b.

Also visit my blog post ... Buy Nuvocleanse

Anonymous said...

Hi there, i read your blog occasionally and i own
a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you
can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.

my blog post - Zinn collection

Anonymous said...

Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook
group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

Also visit my weblog; 1285 Muscle Buidling

Anonymous said...

You are so cool! I don't think I have read anything like this before. So great to find another person with unique thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a little originality!

Also visit my blog ... Buy cosima revival

Anonymous said...

Right here is the perfect site for anybody who wishes
to understand this topic. You understand a whole
lot its almost hard to argue with you (not that
I personally would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been discussed for ages.
Excellent stuff, just excellent!

Also visit my web page ... Beyond Raspberry Ketone Reviews

Anonymous said...

Incredible story there. What happened after? Good luck!


My site: Internet Money Path Review

Anonymous said...

Have you ever thought about publishing an e-book or guest
authoring on other blogs? I have a blog based upon on the
same subjects you discuss and would really like to
have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.

If you are even remotely interested, feel free to send me an email.


Here is my website - Garcinia cambogis

Anonymous said...

This piece of writing will help the internet people for setting up new web site or even
a weblog from start to end.

My weblog ... Order Test Force Xtreme

Anonymous said...

This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found
something that helped me. Kudos!

Here is my blog post; Beyond Raspberry ketone Review

Anonymous said...

Hello There. I found your blog using msn. This
is an extremely well written article. I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

Also visit my site; Green tone pro review\ Green tone pro reviews

Anonymous said...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to more added agreeable from you!
However, how can we communicate?

Feel free to surf to my web-site Corporate Relocation

Anonymous said...

I'm not sure where you're getting your information,
but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for great info I was looking for this
information for my mission.

Look into my web blog Order Garcinia Cambogia

Anonymous said...

Thank you for the good writeup. It in fact was
a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from
you! However, how can we communicate?

Here is my blog ... Kreate

Anonymous said...

Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed! Extremely helpful information specifically the last part :) I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.

my homepage ... Swiss rose sand dermarose

Anonymous said...

What i don't realize is if truth be told how you are now not really much more smartly-liked than you might be now. You are very intelligent. You realize thus significantly in relation to this topic, produced me in my view consider it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it's
something to do with Lady gaga! Your individual stuffs
nice. At all times deal with it up!

my website http://homeincomekit.org

Anonymous said...

Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
results. If you know of any please share. Cheers!


Stop by my homepage: Power Precision

Anonymous said...

I do not even know the way I ended up here, but I thought this publish was great.
I do not recognise who you might be however definitely you're going to a well-known blogger for those who aren't already.
Cheers!

My website Order Androsolve

Anonymous said...

I think this is among the such a lot vital info for
me. And i am glad reading your article. However want to
commentary on few general issues, The website taste is ideal, the articles is in reality excellent : D.
Just right process, cheers

Feel free to visit my page ... Nitric Power

Anonymous said...

Hello! This is kind of off topic but I need some advice from
an established blog. Is it very difficult to set up your
own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

Also visit my web site :: Garcinia Cambogia Weight Loss

Anonymous said...

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme.
Thank you

Also visit my web site Grow XL

Anonymous said...

I'm curious to find out what blog system you happen to be using? I'm experiencing some minor security issues with my latest website and I'd like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

my web-site: Muscle Maximizer Review

Anonymous said...

Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd
like to shoot you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

Also visit my page - Anatomy X5 Diet

Anonymous said...

This piece of writing will assist the internet
viewers for creating new webpage or even a blog from start to end.


Feel free to visit my page - Online pay day loans

Anonymous said...

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny
bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

Feel free to visit my website ... Sapphire Electronic Cigarette

Anonymous said...

Hi there just wanted to give you a quick heads up and let
you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but
I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

Here is my homepage: Natural Cleanse Diet

Anonymous said...

Appreciate the recommendation. Let me try it out.

Check out my webpage :: Pure GCE

Anonymous said...

This information is worth everyone's attention. How can I find out more?

My web-site - Online Home Careers Reviews

Anonymous said...

Hi there, always i used to check web site posts here in the early hours in the morning, because
i love to find out more and more.

my webpage internet money making

Anonymous said...

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank
you once again.

my weblog; Dermal meds facts

Anonymous said...

I blog quite often and I seriously thank you for your content.
Your article has truly peaked my interest. I am going to book
mark your website and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your Feed as well.

my webpage; Ripped Muscle Xtreme Reviews

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 242   Newer› Newest»